ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและแนวคิดในการจัดทำเส้นทางศรัทธาสู่การท่องเที่ยวฯ
วัน อังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัด ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและแนวคิดในการจัดทำเส้นทางศรัทธาสู่การท่องเที่ยววัดเก่าแก่ของจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์
และในเวลา ๑๓.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัด ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้บรรยายกรณีตัวอย่างวัด/ชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเส้นทางการท่องเทียว ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมธาดาชาโดว์บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยมี อาจารย์วัลลภ สหุนาฬุ และอาจารย์ ดร.อนุศาสน์ วรบูรณ์ภูมิสุข ตัวแทนวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 116 ครั้ง