ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน
วัน อังคาร ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. อาจารย์ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหาร ประธานหลักสูตรครุศาสูตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม พร้อม เจ้าหน้าที่ในหลักสูตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์กรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ แนะนำแต่ละหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ให้แก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในที่ประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 108 ครั้ง