ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ ได้รับการคัดเลือก "ผลงานวิจัยระดับดี" จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และ อาจารย์รุ่งสุริยา หอมวัน ได้รับการคัดเลือก "นักวิจัยระดับดี" จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 108 ครั้ง