ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานประชุมวิชาการฯ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
วัน จันทร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และคณาจารย์นักวิจัยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๙ และระดับชาติ ครั้งที่ ๑ "วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,13:12   อ่าน 114 ครั้ง