ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วัน ศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุนทรธรรมเมธี,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการ คณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 103 ครั้ง