ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
วัน ศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระราชวรเมธี,รศ.ดร. อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 92 ครั้ง