ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร MCU TV
วัน จันทร์ ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร MCU TV ในหัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอข่าวยุค ๔.๐” ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในช่วงเช้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “จรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนแต่ละประเภท” โดย คุณพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก หัวหน้าผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
และในภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สื่อสารมวลชนยุค ๔.๐” 
หลังจากนั้นพบปะพูดคุย และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การเป็นผู้ประกาศแบบมืออาชีพ” โดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ พร้อมรับฟังคำแนะนำและทำกิจกรรมทดสอบการเป็นผู้ประกาศข่าวเบื้องต้น ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 97 ครั้ง