ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วัน จันทร์ ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม วัดกลาง พระรามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ซึ่งในการนี้ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำปานะถวายแด่คณะสงฆ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 81 ครั้ง