ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
วัน จันทร์ ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายปัณณรัษฏ์ ภาสดาปิยสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา และหัวหน้าหน่วยโครงการบรรพชาอบรมเยาวชนฯ ร่วมประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น๑ โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 112 ครั้ง