ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. ในโครงการเสวนาพุทธอาเซียน โดยศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับ ๑๖ เครือข่ายนิสิตอาเซียนและแกนนำนิสิตจากกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๕๐ รูป/คน เดินทางศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์เก่าแก่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการขานชื่อว่า "ราชมรรคา" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และเข้าพัก ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๔-๒๕ ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่จังหวัดสุรินทร์
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 114 ครั้ง