ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง
วัน ศุกร์ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. อาจารย์รังสิทธิ วิหกเหิน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง(Selt Assessment Report SAR) ระดับวิทยาลัย และคณะกรรมการรับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 93 ครั้ง