ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร,ไตรจีวร,น้ำปานะ,บริขารธุดงค์ และทุนการศึกษา ในโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ทุกหน่วยอบรมในจังหวัดบุรีรัมย์ หรือแจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญได้ที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 96 ครั้ง