ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่ พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่ พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัตยาจารย์ (สุพจน์ โชติญาโณ) เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และประธานกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ในโอกาสได้รับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนำปริญญาบัตรดังกล่าวมอบถวาย ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 131 ครั้ง