ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ให้แก่ พระภิกษุ และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้พระภิกษุ และผู้มาร่วมประชุมฯ ได้ทราบถึงการเรียนการศึกษาแต่ละหลักสูตรในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ กำหนดการรับสมัคร รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาศึกษาต่อ และเพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้นำไปประชาสัมพันธ์บอกคนในพื้นที่ที่สนใจและกำลังหาที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการศึกษาต่ออีกด้วย
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 95 ครั้ง