ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการผู้กำกับห้องสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วัน พุธ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. อาจารย์รังสิทธิ วิหกเหิน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้กำกับห้องสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระราชวรเมธี,ดร. อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 87 ครั้ง