ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
วัน อังคาร ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจาก พันเอก อดุล บุญธรรมเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานราชการ โรงเรียน ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในการจัดงานเทศน์มหาชาติครั้งนี้ เป็นการสร้างความสามัคคี ความเมตตาเอื้ออาทรให้แก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และยังรวมถึงการสร้างความเมตตาและสามัคคีของคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ โรงเรียน ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 110 ครั้ง