ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตอำเภอลำปลายมาศ อำเภอชำนิ และอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์.
วัน พุธ ที่ ๗. มีนาคม ๒๕๖๑ อาจารย์รังสิทธิ วิหกเหิน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้กำกับดูแลครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตอำเภอลำปลายมาศ อำเภอชำนิ และอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์. เพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงนโยบาย แจกเอกสารเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และตอบข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของโครงการครูพระสอนศีลธรรมฯ ณ วัดสุภโสภณอ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 113 ครั้ง