ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย และรับฟังข่าวสาร ทุกวันอังคาร

ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี
เข้าร่วมกิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย และรับฟังข่าวสาร ทุกวันอังคาร 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 177 ครั้ง