ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปิดโครงการ MAHACHULA-KM
วัน อาทิตย์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โครงการ MAHACHULA-KM 
ตลอดทั้งวันกับกิจกรรม workshop แผนการจัดการความรู้ในกระบวนหลักของมหาวิทยาลัย ,นำเสนอแผนการจัดการความรู้ วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ โดย อาจารย์สายพิรุณ เพิ่มพูล และคณะ
และในเวลา ๑๕.๐๐ น. ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระสุนทรธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ"(Knowledge Management to Orgenization Excellence) ระยะที่ ๑ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้และการนำไปสู่ภาคปฏิบัติระดับส่วนงาน และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยในโซนอีสานตอนล่างที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 137 ครั้ง