ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
"การวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
The Research on Buddhism for Sustainable Development
ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 198 ครั้ง