ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองปรือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
วัน พุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์รังสิทธิ วิหกเหิน ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้กำกับดูแลครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตอำเภอพลับพลาชัย ประโคนชัย บ้านกรวด ละหานทราย และโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์. เพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงนโยบาย และตอบข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของโครงการครูพระสอนศีลธรรมฯ ณ วัดหนองปรือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 154 ครั้ง