ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.โท
วัน พุธ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ โดยมี ผศ.ดร.อภิญาวัฒน์ โพธิ์สาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น ๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2560,10:38   อ่าน 186 ครั้ง