ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ MCU - GET
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ MCU - GET สำหรับบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเรียนรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 177 ครั้ง