ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย ทุกวันอังคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วัน อังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระสุนทรธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พบปะนิสิตในกิจกรรมบูชาพระรัตนตรัย ทุกวันอังคาร ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต อบรมสัมมนาแจ้งข้อมูลข่าวสาร ฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนิสิต และให้คำปรึกษาทางวิชาการ/การใช้ชีวิตแก่นิสิต ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560,13:53   อ่าน 172 ครั้ง