ภาพกิจกรรม
น้อมถวายสักการะ พระมงคลสุตกิจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรกเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ (เป็นพิเศษ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระมหาบุญถิ่น ปุญญสิริ ป.ธ.๗ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดกลาง พระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในพระราชทินนามที่ "พระมงคลสุตกิจ"
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,08:42   อ่าน 412 ครั้ง