ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 15/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 173544
Page Views 285192
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพิชชา หาญสุกุล
ตำแหน่ง : นักจัดงานงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๙-๘๒๐๘๓๕๕
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล