ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 394255
Page Views 592063
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา / แผนกวิชาช่างยนต์
2538 ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา / แผนกวิชาช่างจักรกลหนัก
2545 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545 - 2550 บจก.ซีพีวาย พร็อพเพอร์ตี้ วิศวกรประจำโรงงาน
พ.ค. 2552- ก.พ. 2561 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ครูพิเศษสอน
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล