ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 158380
Page Views 260109
กลุ่มงานบริหาร
ชื่อ-สกุล : นางสาวมิรันดร์ตรี อ่อนน้ำคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔-๘๓๒๘๑๑๗
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
สำนักงานบัญชีสุวรรณี พนักงานบัญชี
P.N.บัญชี-ทนายความ พนักงานบัญชี
ร้านประกายรุ่งอลูมิเนียม พนักงานบัญชี
ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นักวิชาการการเงินและบัญชี
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล