ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 394270
Page Views 592078
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาโท)
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.บรรพต แคไธสง
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : ปรัชญา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๓-๓๔๑๗๒๙๙
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียน วัดอินทาราม
2543 ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2547 ปริญญาโท คณะปรัชญา สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส
2548 นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน วัดอินทาราม
2553 ปริญญาเอก คณะปรัชญา สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
บริษัท พีจีเอ็ม เรคคอร์ค จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาจารย์
วิทยาลัยสงฆ์เลย อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย อาจารย์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล