ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 394238
Page Views 592046
คณะผู้บริหาร
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ดร.
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : จิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๗๗๙-๗๗๒๗
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
2557 เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์
2546 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
2551 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554 ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา (Psychology) ดร.บาบาสาเฮบ เอมเบดการ์ มัฐวาด้า ประเทศอินเดีย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545 นิสิตทดลองปฏิบัติงาน ฝ่ายธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ
2546-2550 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ
2550 นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์
2550 นักวิชาการศึกษา
2551 รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
2554 เลขานุการสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
2554 อาจารย์ คณะครุศาสตร์
2556-ปัจจุบัน วัดบ้านหนองไฮ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองไฮ
2557-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล