ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 158383
Page Views 260112
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การเงิน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน investment consultant
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล