ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 17/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 378274
Page Views 571566
กลุ่มงานบริหาร
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พระพุทธศาสนา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การบริหารการศึกษานอกโรงเรียน เขต11 นครราชสีมา
2548 นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัด หนองบัวทอง
2549 ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
หจก.บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา เจ้าหน้าที่ตรวจอ่านร่างรายงาน (สมศ.)
โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ครูผู้สอน
เทคนิคบุรีรัมย์พณิชยาการ ครูผู้สอน
ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล