ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 17/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 378206
Page Views 571486
กลุ่มงานบริหาร
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษา วัดกลาง พระอารามหลวง
2548 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2549 พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา พระพทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2551 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
2557 ประโยค 1-2 สำนักศาสนศึกษา วัดกลาง พระอารามหลวง
2558 ประโยค ป.ธ.3 สำนักศาสนศึกษา วัดกลาง พระอารามหลวง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ครูประจำการ
2545 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา นายทะเบียน
2545 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
2548 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
2551 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
2543-ปัจจุบัน สำนักศาสนศึกษา วัดกลาง พระอารามหลวง ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนธรรม
2550-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน
2553-2558 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
13 ม.ค. 57 วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
2553-2559 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2559-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักทรัพยากรบุคคล
2559 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร
2560 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัลครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่น ประจำปี 2556
2 ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์เกื้อกูลกิจกรรมศูนย์พระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ พ.ศ. 2550
3 รางวัล เหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันหนังสือทำมือ ระดับช่วงชั้นที่ 3 พ.ศ. 2552
4 ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์เกื้อกูลกิจกรรมศูนย์พระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ พ.ศ. 2542
5 ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์เกื้อกูลกิจกรรมศูนย์พระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ พ.ศ. 2543
6 รางวัล เหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอน การจัดสวนในถาดแห้ง ระดับช่วงชั้นที่ 3 พ.ศ. 2552
7 รางวัล เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอน การจัดสวนในถาดแห้ง ระดับช่วงชั้นที่ 4 พ.ศ. 2552
8 รางวัลผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552
9 รางวัลครูดีเด่น จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2552