ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานวิจัยและข่าวทั่วไป
ข่าวการศึกษา
ประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ รอบที่ ๒ 16 ก.ย. 65
ตารางสอบวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 13 ก.ย. 65
ตารางสอบวัดและประเมินผลการศึกษา ในรายวิชาที่จัดสอบด้วยข้อสอบกลาง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 13 ก.ย. 65
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ อัตรา 18 ส.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 17 ส.ค. 65
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 11 ส.ค. 65
ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 11 ก.ค. 65
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 21 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ทั่วไป รอบที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 20 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ทั่วไป) รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 02 มิ.ย. 65
โหลดเอกสาร
https://drive.google.com/drive/folders/1qUN0tHNcvxrgPM0EeXKpekFjo-qERjgh?usp=sharing
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
หลักสูตร